ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012!

 

Λειτουργούν τέσσερις ομάδες ψυχοθεραπείας, με δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις. Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες.

Ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας κατόπιν ραντεβού.

Ατομικές συνεδρίες REIKI, SRT και CHANNELING κατόπιν ραντεβού.

Ομάδες εκπαίδευσης REIKI 1ου και 2ου Βαθμού, καθώς και εκπαίδευση MASTER.

 

         
Επίσης για το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2012 έχουν προγραμματιστεί τα παρακάτω θεραπευτικά βιωματικά σεμινάρια:

Τίτλος: (Κάνετε κλικ στον τίτλο για αναλυτική περιγραφή)
Θεραπεύοντας την Καρδιά

Ημερομηνία: Σάββατο & Κυριακή

Διάρκεια: 10:00 – 16:00

Θέμα: Η εστίαση του διήμερου βιωματικού workshop είναι στο να μάθουμε πώς να συνδεόμαστε καλύτερα με την καρδιά μας, να την νιώθουμε και να την φροντίζουμε. Η καρδιά αποτελεί το κέντρο της ύπαρξης και, κατά συνέπεια, μια υγιής καρδιά είναι το προαπαιτούμενο για υγιείς σχέσεις, σεξουαλικότητα, πνευματικότητα, αλλά και για την επιβίωση.

Κατά τη διάρκεια του workshop, θα εμβαθύνουμε την επαφή με την καρδιά μας και θα εξερευνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μία “πληγωμένη” καρδιά επηρεάζει αρνητικά τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα, την αντίληψη της πραγματικότητας και την πνευματικότητά μας. Στη συνέχεια θα μάθουμε νέους τρόπους να “τρέφουμε” και να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, ενώ παραμένουμε γειωμένοι στην πραγματικότητα και ταυτόχρονα ανοιχτοί στους άλλους και στον κόσμο.

Στον τομέα των σχέσεων, θα δουλέψουμε με τα θέματα του ατομικού χώρου και των ορίων, τα είδη των σχέσεων που κάνουμε, την έκφραση των αναγκών, το θυμό και τη σεξουαλικότητα.

Στον τομέα της σεξουαλικότητας, θα εξερευνήσουμε τις σχέσεις της με την καρδιά και το έδαφος (πραγματικότητα), οι οποίες αποτελούν τη βασική αιτία για τα περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα και δυσλειτουργίες.

Στον τομέα της πνευματικότητας, θα βιώσουμε την τρισυπόστατη φύση της καρδιάς, δηλ. τη φυσική, την ενεργειακή και την πνευματική, καθώς και το πώς τραύματα στις δύο πρώτες περιορίζουν σημαντικά την τρίτη.

 

Τίτλος: Απεγκλωβίζοντας τον αληθινό εαυτό μας

Συχνά, οι οικογενειακές σχέσεις μας εγκλωβίζουν καθημερινά σε ρόλους, υποχρεώσεις και καταστάσεις που μας βλάπτουν.  Πολλές φορές, η αίσθηση ότι χάνουμε τον εαυτό μας και τις ρίζες μας, μας κάνει να νοιώθουμε αποδυναμωμένοι και ψυχικά παγιδευμένοι.

Κατά τη διαδικασία του σεμιναρίου, έρχονται στην επιφάνεια εντάσεις, συσσωρευμένα αρνητικά συναισθήματα και κρυμμένες αλήθειες που συντηρούνται από διαταραγμένες σχέσεις του παρελθόντος

Επίσης, αποκαλύπτονται πολλές ψυχοσωματικές ασθένειες που συνδέονται με αόρατες ανεπίλυτες συγκρούσεις του ατόμου με τον εαυτό του.

Η εξερεύνηση και η επίλυση των παραπάνω θεμάτων ενεργοποιούν και απεγκλωβίζουν τον άνθρωπο από προβληματικές σχέσεις.  Επίσης, τον βοηθούν στη βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της ζωής του.  Σαν αποτέλεσμα, βρίσκει λύσεις σε προβλήματα και συγκρούσεις που αφορούν είτε το άτομο στην υπαρξιακή του διάσταση, είτε το ζευγάρι, είτε τους γονείς και τα παιδιά.

Διάρκεια: 4 ώρες (11.00- 15.00)